Opgeknapt oud

Retour

Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden, uw bestelling terugsturen.

Aan retourzendingen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat Opgeknaptoud.nl binnen 14 dagen na
  de leveringsdatum op de hoogte is gesteld:
  – per email via een verzoek tot retournering 
  – gebruik maken van het retouraanvraag formulier welke op de site vermeld staat.
  Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de ordergegevens.

 De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Opgeknaptoud.nl.

 Niet aangemelde retours worden niet in behandeling genomen.

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk
   verpakken en verzenden van een retourzending.

Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 5 dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd, in oorspronkelijke staat, met de originele verpakking, retour is ontvangen door Opgeknaptoud.nl. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Opgeknaptoud.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Opgeknaptoud.nl de klant hiervan in kennis stellen. 
Opgeknaptoud.nl heeft het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling van zowel retours als gebreken dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Opgeknaptoud.nl heeft gedaan. Dit in verband met eventuele fraude met terugbetalingen.

Retour aanvraag

Naam:

Email:

Bericht:

Social