Opgeknapt oud

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Opgeknaptoud.nl         
Populierenhof 25
3363 HK Sliedrecht
Nederland

Tel: 0031 (0)6 41 83 48 36
info@opgeknaptoud.nl
Ada Kampen: Inkoop, marketing & sales, eigenaar
Ruud Kampen: Fotografie

 • Artikel 1.   Definities
 • Artikel 2.   Toepasselijkheid
 • Artikel 3.   Overeenkomsten
 • Artikel 4.   Prijzen
 • Artikel 5.   Betalingen
 • Artikel 6.   Levering
 • Artikel 7.   Ruilen
 • Artikel 8.   Gebreken
 • Artikel 9.   Retouren
 • Artikel 10. Vintage en Antiek
 • Artikel 11. Vragen
 • Artikel 12. Klachten
 • Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 15. Copyright

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Opgeknaptoud.nl is een online winkel in vintage en antieke artikelen, welke via www.opgeknaptoud.nl bezocht kan worden. Opgeknaptoud.nl beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst worden. De meeste artikelen kunnen per post verzonden worden maar een aantal producten zullen gezien formaat of kwetsbaarheid opgehaald moeten worden.
Dit wordt bij het product vermeld.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Opgeknaptoud.nl, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.opgeknaptoud.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

 

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Opgeknaptoud.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Al onze artikelen zijn marge-artikelen(dus geen BTW-artikelen)
Bij marge-artikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur.
BTW is dus niet aftrekbaar.

4.2 De hoogte van de verzendkosten NL staat op de website vermeld. 

4.3 Opgeknaptoud.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

 

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

•  Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma – vrij m.u.v. zon-en feestdagen) na orderdatum door Opgeknaptoud.nl te zijn ontvangen op bankrekening  NL30 INGB 0747 786836 t.n.v R.J. Kampen te Sliedrecht. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden.

Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Twee dagen voordat deze termijn verstreken is ontvangt u een geautomatiseerde e-mail met een Reminder voor betaling. Bij geen bericht of betaling zal Opgeknaptoud.nl de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.                            

•  Contante betaling bij afhalen van bestellingen.

5.2 De klant geeft Opgeknaptoud.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Opgeknaptoud.nl

 

Artikel 6. Levering

 

6.1 Is een bestelling op Ma – Vrij vóór 16.00 uur voldaan dan wordt deze dezelfde dag nog verzonden binnen Nederland! Van elke statuswijziging ontvangt de klant een e-mail plus eventuele trackingscodes.

Opgeknaptoud.nl levert wereldwijd.

 

Artikel 7. Ruilen

 

7.1.Ruilen is niet van toepassing bij Opgeknaptoud.nl omdat het om unieke artikelen gaat die niet in meerdere maten, kleuren of soortgelijk, leverbaar zijn.

 

Artikel 8. Gebreken

 

De klant is verplicht om direct na ontvangst te controleren of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Retourzendingen voor gebreken zijn aan de volgende voorwaarden verbonden:

8.1 Gebreken aan de artikelen welke redelijker wijs niet toebehoren aan de vermelde staat van het artikel volgens de beschrijving, zoals op de website van Opgeknaptoud.nl wordt vermeld, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de artikelen, per email, o.v.v. de naam van de klant, beschrijving van het gebrek en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is, te worden gemeld aan Opgeknaptoud.nl.

8.2 In geval van een gegronde klacht welke te beoordelen is door Opgeknaptoud.nl, komt het aankoopbedrag voor rekening van Opgeknaptoud.nl. 

8.3 Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 5 dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, in oorspronkelijke staat, met de originele verpakking retour is ontvangen door Opgeknaptoud.nl.

8.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Opgeknaptoud.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Opgeknaptoud.nl de klant hiervan in kennis stellen. Opgeknaptoud.nl heeft het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

8.5 Opgeknaptoud.nl vergoedt de verzendkosten in het geval van gebreken.

 

Artikel 9. Retouren

 

9.1 Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden, uw bestelling terugsturen.

9.2 Aan retourzendingen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

•Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat Opgeknaptoud.nl binnen 14 dagen na de leveringsdatum per email op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering of via het retouraanvraag formulier welke op de site vermeld staat. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de ordergegevens. Niet aangemelde retours worden niet in behandeling genomen.

•De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Opgeknaptoud.nl.

•Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 5 dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd, in oorspronkelijke staat, met de originele verpakking, retour is ontvangen door Opgeknaptoud.nl.
Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Opgeknaptoud.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Opgeknaptoud.nl de klant hiervan in kennis stellen. Opgeknaptoud.nl heeft het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling van zowel retours als gebreken dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Opgeknaptoud.nl heeft gedaan. Dit in verband met eventuele fraude met terugbetalingen.

 

Artikel 10. Vintage en Antiek

 

Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan: de GEHELE beschrijving-omschrijving bij en van het artikel goed door te lezen, alle beschikbare foto`s te bekijken en op de hoogte te zijn van onderstaande informatie over Vintage en Antiek.
Voor alle artikelen geldt dat deze worden verkocht zoals aangeboden en gepresenteerd in de shop.

10.1 Onder vintage verstaan we originele artikelen uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Een artikel mag pas echt vintage worden genoemd als het tenminste 25 jaar oud is.

10.2 Onder antiek verstaan we originele artikelen die ten minste 100 jaar oud zijn.

Conditie vintage en antieke artikelen

10.3 Voor alle vintage en antieke artikelen geldt voornamelijk dat ze mogelijk vele jaren zijn gebruikt of na gebruik jaren opgeslagen hebben gestaan. De spullen zijn gebruikt door de jaren heen in een tijd waarin keurmerken, anders dan de Nederlandsche Vereniging Van Huisvrouwen, niet bestonden. Veiligheidseisen, materiaalvoorschriften en minimale gebruikerseisen waren er niet of nauwelijks en zijn dan ook niet te vergelijken met de huidige wet- en regelgeving.

10.4 Bij aanschaf van een vintage of antiek artikel moet u rekening houden met een slijtageslag. Schroefjes die roestvorming vertonen, wijkend en werkend materiaal (hout, plastic), een kaal plekje enzovoorts. Mogelijk is een artikel niet meer zo geschikt voor het gebruik wat u dacht ervan te kunnen maken. Bij twijfel en vragen over (het hedendaagse) gebruik van een vintage of antiek artikel, neemt u dan alstublieft contact op.

10.5 Na aanschaf is het gebruik van vintage en antieke artikelen op eigen inzicht en voor eigen risico van de koper. Opgeknaptoud.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid, het gebruik van vintage en antieke artikelen en de staat van het artikel na gebruik door de koper.

 

Artikel 11. Vragen

 

11.1 Alle vragen kunnen gesteld worden via email info@opgeknaptoud.nl. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Artikel 12. Klachten

 

12.1 Indien u een klacht heeft kunt u dit via info@opgeknaptoud.nl aan ons kenbaar maken.

12.2 Elke klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en samen met u zal er naar een oplossing van het probleem worden gezocht. Opgeknaptoud.nl zal er altijd naar streven eventuele geschillen in goed overleg met de klant op te lossen.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 15. Copyright 

 

15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Opgeknaptoud.nl.

Social