Opgeknapt oud

Privacy

Privacy verklaring Opgeknaptoud 
Aangepast op 01-08-2019

00.
Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

01.
Opgeknaptoud 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Opgeknaptoud verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Opgeknaptoud, neem dan gerust contact op!

info@opgeknaptoud.nl | 06 41 83 48 36 
Populierenhof 25 | 3363 HK | Sliedrecht

Opgeknaptoud is een eenmanszaak, welke gerund wordt door Ada Kampen.

02.
Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Opgeknaptoud. Deze worden hieronder toegelicht.

– Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Opgeknaptoud  via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

– Analytics
De website van Opgeknaptoud verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03.
Ontvangers

De gegevens die Opgeknaptoud ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

– Strato
De e-mail van Opgeknaptoud wordt gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Strato. Gegevens die jij achterlaat op de website van Opgeknaptoud zijn op de servers van Strato opgeslagen.

04.
Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Opgeknaptoud maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

– Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Opgeknaptoud via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

– Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05.
Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Opgeknaptoud of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Opgeknaptoud. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Opgeknaptoud prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Opgeknaptoud ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06.
Jouw rechten

  Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Opgeknaptoud vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Opgeknaptoud. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

– Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Opgeknaptoud.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Opgeknaptoud vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

– Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Opgeknaptoud niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

07.
Plichten

Opgeknaptoud verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Opgeknaptoud via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een factuur op te maken, jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Opgeknaptoud de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Opgeknaptoud met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Opgeknaptoud behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Opgeknaptoud dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Opgeknaptoud te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@opgeknaptoud.nl | 06 41 83 48 36 
Populierenhof 25 | 3363 HK | Sliedrecht

Social